Ontwerprichtlijnen

Bij het ontwerpen van een kunststofgevel kunnen we een 3 tal stappen onderscheiden:

Bepalen van het raster

Zoals algemeen bekend is het bij een prefabgevel noodzakelijk de stramienmaten van het gebouw te bepalen als een veelvoud van een gekozen rastermaat. De inplanting van openingen en de breedte ervan wordt hier eveneens op afgestemd. Uit het esthetisch beeld van de gevel volgt dan de vorm van het type-element dat door een bepaalde aaneenschakeling de gevel zal bekleden.

tekening van basiscontour met raster

De rasterafmeting van dit type-element is later bepalend voor bv. de inplanting van de verankeringen en de vorm van de aansluitingen bij ramen en dergelijke. Deze afmeting legt de vierhoek vast waarrond het gevelelement verder ontworpen zal worden.

Bepalen van de 3D- vorm

Bij 3D-gevormde gevelelementen dient dmv een aantal doorsneden de 3 dimensionale vorm gedefinieerd te worden. Hierdoor ontstaat een wiskundig bepaald model dat verder digitaal bewert wordt tot een prototypetekening.

Tekening schaal met doorsnede-lijnen

Algemeen dient gezocht naar een zo universeel mogelijk type-element. Hierbij denken we aan  elementen die bv. door roteren,  spiegelen of omkeren een levendige gevel opleveren. Uiteraard kan de variatie in de gevel ook gezocht worden in een verschillende kleur of translucentie van de samenstellende elementen.

tekening van een voorbeeldwand met geroteerde type-elementen

Zoals bij elke malgebonden productie is de repetitiegraad erg belangrijk. Een minimale serie van ca 250 stuks dient zeker nagestreefd te worden. Productietechnisch vormen series tot 1000 stuks uit één mal geen enkel probleem!

Controle op het “lossend” zijn van het prototype

Het digitale prototype wordt dmv gespecialiseerde software onderzocht of het zonder problemen uit de mal komt. De overgangen tussen de elementen onderling worden bestudeerd en desgevallend aangepast.  Daarna kan het ontwerp definitief worden genoemd!

Contact

Pacific NV
Entrepotstraat 14
9100 Sint-Niklaas
info@pacific.be
Tel: +32 3 766 45 51
Fax: +32 3 766 43 37

Maak een afspraak